Upptäck Spanien med oss

Vi har över 20 års erfarenhet av grupp- och konferensarrangemang i Spanien

Vi står för kvalitet, hjärta och inspiration

loading...

Våra destinationer

Bilbao
Madrid
Alicante
Barcelona
Mallorca
Sitges
Málaga
San Sebastián
Sevilla

Vår miljö - vårt ansvar

Vi på Provotum har en genomtänkt miljöpolicy som för oss är självklar och omöjlig att ge avkall på. Vi vill verka för att minska påverkan på miljön både lokalt och globalt genom att i vår verksamhet se till miljönyttan i kombination med vad som är tekniskt, praktiskt och ekonomiskt möjligt. Vår målsättning är att våra kunder skall se oss som ett bra miljöalternativ.

Vårt team

Kort om oss

Vi är ett sammansvetsat team av svenskar bosatta i Spanien sedan många år tillbaka. Företaget startade i liten skala år 2000 med arrangemang i Barcelona. Nu finns det ingen gräns för hur stora projekt vi tar hand om men kärnverksamheten är densamma; att skapa oförglömliga upplevelser med fokus på gastronomi och med maximal personlig service. Under åren har destinationerna Alicante, Mallorca, Madrid, Málaga, Sitges, San Sebastián, Bilbao och Sevilla lagts till och i samma takt har nya kollegor tillkommit.