Spanien

Spanien har varit ett av svenskarnas favoritturistmål sedan 70-talet. Det är lätt att förälska sig i klimatet, livsstilen, maten och människorna. För att förstå spanjorerna måste man läsa på lite om landets historia.

Här nedan är ett kort sammandrag av hur landet har utvecklats.

Forntid och romarna

Akvedukten i Segovia, det största romerska byggnadsverket i Spanien Akvedukten i Segovia, det största romerska byggnadsverket i Spanien

Spaniens skifte mellan forntid och historisk tid kan sägas börja med romarrikets erövring på 200-talet före kristus. Redan innan hade flera medelhavsfolk koloniserat delar av landet, bland annat fenicierna i söder nästan tusen år tidigare. Båda folken var vindrinkare och planterade sina medhavda druvor. Intressant nog kan man ännu se spår av de olika kulturerna om man tittar på Spaniens vinstilar, med sherryn i Jerez i söder och de mer europeiska vinerna i romarnas kärnområde i norr.

Romarna följde floderna in i landet och efter ett flerhundraårigt, lågintensivt gerillakrig var Hispania en del av det egentliga romarriket. Flera romerska kejsare kom från den spanska riksdelen och Spanien finaniserade en stor del av den romerska ekonomin.

Folkvandringstiden

När romarriket föll samman erövrades landet av germanska folkvandringsstammar, först vandalerna och sedan visigoterna. På spanska historiska museer kan man faktiskt ibland se en pil på kartan från götalandskapen i Sverige till Spanien för att beskriva visigoternas vandringsväg. Skulle denna, minst sagt mycket omtvistade, vandringsväg stämma så kan vi ju konstatera att svenskar har varit begivna på gruppresor till Spanien sedan 400-talet...

Visigoternas största bidrag till det moderna Spanien var införandet av katolicismen. 80 procent av Spaniens befolkning räknar sig som katoliker och även om Spanien avskaffade statsreligionen 1978 så genomsyras kultur, språk och arkitektur fortfarande av det katolska arvet.

Morerna

La Alhambra, Granada La Alhambra, Granada

På 700-talet invaderade araber och berber det av interna stridigheter sönderslitna Spanien. De välorganiserade och tekniskt utvecklade morerna erövrade snabbt iberiska halvön och delar av södra Frankrike, förutom några små kristna kungariken i norr som höll stånd.

Även om ingen ockupation kan sägas vara en välsignelse så ledde morernas styre till ett enormt uppsving i arkitektur, konstbevattning, kemi och vetenskap. Likaså fortsatte man obekymrat att producera sitt goda vin, förmodligen var de flesta muslimerna lagom ljumma i tron för att tillåta det, plus att andelen araber aldrig översteg sju procent av befolkningen. Den gamla visigotiska adeln fanns kvar och arbetade under kalifatets styre.

La Reconquista

Under 1000-talet splittrades kalifatet upp i flera småstater och de kristna i norr påbörjade sakta men säkert sin återerövring. Under de första århundradena präglades det nya kristna styret av tolerans och de nya erövrarna och de muslimska besegrade, likaväl som den relativt stora judiska befolkningen levde sida vid sida. När det sista muslimska fästet, Granada, föll 1492 hårdnade klimatet mot judar och muslimer. Spanska inkvisitionen ledde förföljelser och tvångsomvändelser, de judar som inte konverterade dödades eller fördrevs. Många av dem hamnade i den grekiska staden Tessaloniki där deras språk ladino var levande till andra världskriget.

Spanjorernas smak för fläskkött och korv kan faktiskt härröras från den här tiden, för att bevisa sin rättrogenhet fick de nykonverterade sitta på torget och äta fläskkött. De positiva spåren vi ser av det idag är världens bästa lufttorkade skinka, goda korvar och andra enastående grisprodukter. Ett glas rioja och en assiett med Pata Negra-skinka är onekligen en trevlig början på en historielektion.

Läs mer...