Varför resa med företaget?

Om vi alltid tänker lika kan vi inte tänka nytt!


Alla våra relationer behöver vårdas oavsett om de är privata eller professionella. Att resa och mötas i en ny miljö inspirerar, skapar dynamik och får gruppen att utvecklas. Det skapas fantastiska möjligheter för informella möten och dialog. Att möta varandra i en annorlunda miljö och möta andra kulturer, smaker och dofter tillsammans skapar nya gemensamma minnen som binder oss samman och gör gruppen tightare.

Inspiration kommer från många olika källor under en resa och påverkar oss på olika sätt. Det är en viktigt ingrediens för kreativt arbete. Inspirationen skapar energi och är man utomlands kan man jobba ostört och koncentrerat med konferensarbetet långt ifrån vardagens störande moment.

En resa utomlands med företaget uppskattas av medarbetarna under lång tid efteråt vilket även kommer företaget till godo. Det skapar dessutom en goodwill kring företaget som en attraktiv arbetsgivare och visar på ett hälsosamt företag både ur ett ekonomiskt och humant perspektiv.

.

Pareja de enamorados - Joan Miró